Dňa 15. júna 2018 sa konal pod záštitou primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu  1. Športový viacboj seniorov, ktorý organizovala Rada seniorov mesta Žilina a (JAS) Jednota aktívnych seniorov Žilina – Bytčica v spolupráci so Žilinským mládežníckym parlamentom (ŽMP) a Spojenou školou, Hlavná 2, Bytčica.
Medzigeneračná spolupráca so ŽMP a Spojenej školy, Hlavná 2, Bytčica bola prínosom pre akciu, na ktorej sa zúčastnilo 100 pretekárov, seniorov zo všetkých piatich Denných centier mesta Žilina ako aj  O.z. JDS Rajecké Teplice, ŤZP Žilina, Živena – Žilina.
Súťaž prebiehala v 10 disciplínach pre družstvá aj jednotlivcov. Zúčastnili sa aj tri dámy vo veku 82 rokov.
Čakanie na výsledky bolo vyplnené super gulášom a kultúrnym programom, ktorý spestrili mažoretky Diana, spevácka skupina Trnovčanka a Bytčický JAS.
Obslužný personál zabezpečili členovia Rady seniorov mesta Žilina,  JAS Žilina – Bytčica a DC Bytčica. O fotodokumentáciu sa postaral pán Hudec zo Spojenej školy, Hlavná 2, Bytčica,  ktorému srdečne  ďakujeme. Prítomných bolo 157 účastníkov.

1. Športový viacboj seniorov