Červený kríž je organizácia, ktorá už 150 rokov pomáha ľuďom na celom svete. Na Slovensku pôsobí 20 rokov a bez podpory verejnosti, by bola jeho existencia ohrozená. Slovenský Červený kríž organizuje každý rok verejnú zbierku a nie je tomu inak ani tento rok.

Aj málo je veľa
Od 1. mája do 30. júna 2013 budú môcť obyvatelia Slovenska prispieť Slovenskému Červenému krížu dobrovoľným príspevkom. Verejná zbierka je realizovaná v 38 územných spolkoch prostredníctvom dobrovoľníkov v uliciach miest a priamymi príspevkami na účet.  Cieľom zbierky je vyzbierať finančnú podporu na rozvoj činnosti SČK, predovšetkým na sociálnu pomoc a prvú pomoc či zdravotnú výchovu.

Zbierka bude podporená osvetovou výstavou, ktorá zachytáva široké spektrum činností Slovenského Červeného kríža ako aj pohľad do 150 ročnej histórie tejto nadnárodnej organizácie. Návštevníci si budú môcť pozrieť autentické zábery zo života SČK doplnené o fotografie renomovaného slovenského fotografa Martina Črepa. V Žiline bude výstava prebiehať od 17. – 30. júla 2013 v priestoroch Mestského úradu Žilina.

Pomáhajme tam kde je treba
Slovenského Červený kríž pomáha nespočetnému  množstvu ľudí, ktorých príbehy priam vyrážajú dych. Je dôležité, aby verejnosť vedela, ako konkrétne Slovenský Červený kríž pomáha a že ich činnosť má neuveriteľnú šírku a najmä váhu. Aj preto sa agentúra 2create rozhodla vytvoriť kampaň, ktorá verejnú zbierku podporí a zároveň odkomunikuje spektrum aktivít Slovenského Červeného kríža.

Kampaň “Aj málo je veľa” je postavená na sérii vizuálov rôznych situácií, ktoré vytvárajú celistvý príbeh s cieľom zdôrazniť, že aj malá pomoc je dôležitá. Verejnosť bude smerovaná na microsite www.ajmalojevela.sk, kde budú odkomunikované reálne situácie, kde SČK pomáha s výzvou prispenia na zbierku.

Slovenský Červený kríž
Je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona č. 460/2007 Z. z. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.

Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Medzi činnosti Slovenského Červeného kríža patrí:
Darovanie krvi

Prvá pomoc
Pátracia služba
Sociálne činnosti
Vodná záchranná služba
Krízový manažment
Práca s mládežou
Dobrovoľníctvo
Vzdelávacie kurzy

Niekedy stačí tak málo, aby veľké veci fungovali.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku na činnosť Slovenského Červeného kríža, dokážeme pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.

Ďakujeme.

....

………..