Projekt „Povedzme hlasné nie!“, ktorý sa začne realizovať v auguste 2012 a bude trvať približne 3 mesiace, je zameraný na osvetu medzi deťmi základných škôl v súvislosti s nástrahami, ktoré prinášajú do života drogy. Priebeh aktivít na základných školách zabezpečuje Mesto Žilina v spolupráci s Úniou centier prevencie a pomoci – DAFNÉ, ktorá má dlhoročné skúsenosti s výkonom protidrogovej prevencie. Cieľom
Čítať ďalej »