Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Author: admin (Strana 5 / 35)

Nadácia Mesta Žilina


12. decembra 2017

Mesto Žilina predstavuje Nadáciu Mesta Žilina, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline a do registra nadácií bola zapísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/1167 dňa 30. októbra 2017. Verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať je pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu,
Čítať ďalej »

Advent je čas radostného očakávania


30. novembra 2017

Advent je obdobie prípravy na Vianoce. Toto označenie pochádza z latinského slova „adventus“, čo znamená príchod. Adventný sviatok, to je návrat k starým tradíciám, ktorý prebúdza emócie a podnecuje trochu pokory. Hoci sa z adventu stalo obdobie nákupnej horúčky, stále patrí do zimného obdobia s najdlhšími večermi. Adventné víkendy, spestrené vianočným trhom s punčom a vianočnými sladkosťami,
Čítať ďalej »

Potravinová pomoc


24. októbra 2017

Počas septembra pokračovala distribúcia potravinovej pomoci v rámci Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci. Diecézna charita Žilina odovzdala 1721 potravinových balíkov v 6 okresoch – Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Ilava, Martin a Turčianske Teplice. Počet všetkých príjemcov dosiahol takmer 1000. Najviac balíkov bolo rozdaných v okrese Martin. Najviac prijímateľov bolo v okrese Žilina. V
Čítať ďalej »

Kancelária terénneho sociálneho pracovníka


6. októbra 2017

Mesto Žilina od júna 2016 pokračuje v implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Terénnu sociálnu prácu na území mesta Žilina a v lokalite Bratislavskej ulice, kde žijú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym
Čítať ďalej »

Powered by WordPress | Mesto Žilina 2024. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia