Dňa 20.4.2018 sa v priestoroch Denného centra Bytčica stretli jeho členovia a členovia Rady seniorov mesta Žilina, kde sa pod záštitou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky konala beseda pod názvom ,,Beseda o problematike ochrany potenciálnych obetí trestných činov“, ktorú viedol Ing. Jozef Halcin, riaditeľ Odboru prevencie kriminality KMV SR. Beseda bola jednou z mnohých aktivít, ktoré budú v rámci ,,Národného projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ prebiehať po celom Slovensku. Besedy sa zúčastnila aj Mgr. Stanislava Červeňová, asistentka koordinátora národného projektu na regionálnej úrovni.
Beseda Ministerstva vnútra SR