Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Category: Novinky (Strana 10 / 35)

Výročná členská schôdza V Dennom centre Strážov


30. marca 2017

Dňa 10.03.2017 sa stretlo 52 členov Denného centra v Strážove, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, na výročnej členskej schôdzi. Zišli sa, aby zhodnotili spoločné aktivity za rok 2016 a tešili sa na nové, ktoré ich čakajú v roku 2017. Priemerný vek členov denného centra je pomerne vysoký, a preto je veľmi potešujúce, že o sociálne služby a rôzne aktivity v dennom centre je
Čítať ďalej »

Medzinárodný deň žien v Dennom centre A. Kmeťa


21. marca 2017

Existuje veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy  ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám. Také sú ženy v očiach detí a v očiach všetkých mužov a manželov. Medzinárodný deň žien máme v pamäti ako deň, keď sa okrem symbolických
Čítať ďalej »

Poďakovanie vedeniu mesta Žilina


6. marca 2017

Vďaka ústretovosti vedenia mesta Žilina boli koncom roka 2016 zrealizované v zariadení sociálnych služieb mesta Žilina – Denné centrum, Dedinská 1, Strážov opravy, ktoré prispeli k ďalšiemu skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom (viď priložená fotodokumentácia) v meste Žilina, v mestskej časti Strážov. Členovia
Čítať ďalej »

Informácie o začiatku realizácie potravinovej pomoci


2. marca 2017

Informácie o začiatku realizácie Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci, opatrenie I – poskytovanie balíčkov potravinovej pomoci. – projekt zabezpečuje Diecézna charita Žilina v súčinnosti s mestom Žilina a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVR“) – termín realizácie/výdaj balíčkov: 08.03.2017 od 8:00 hod. do 14:00 hod. – miesto výdaja balíčkov: Horný Val 67/24, Žilina (bývalé priestory DC,
Čítať ďalej »

Powered by WordPress | Mesto Žilina 2024. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia