Tak ako pominulé roky aj tento rok Mesto Žilina spolu s Radou seniorov mesta Žilina a Senior klubom Priatelia Vás pozývajú dňa 27.09.2019 na Mariánske námestie, kde sa koná už XII. ročník Festivalu seniorov. Motto tohtoročného festivalu znie „Radostná jeseň života“.
Účastníci festivalu prostredníctvom hudby, spevu, tanca, ľudových krojov, výstavy ručných prác predstavia život aktívnych seniorov. Program začne o 13.00 hodine. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na vystúpenia 18 speváckych, tanečných, hudobných súborov nielen zo Žiliny a jej okolia, ale aj z iných slovenských  miest. Celé popoludnie až do 18.00 hodiny sa bude niesť v duchu folklóru, spevu, tanca, country hudby a hlavne dobrej nálady. Cieľom tradičného Festivalu seniorov je dať priestor umeleckej tvorivosti a zručnosti seniorov.
Festival seniorov je súčasťou Žilinského kultúrneho leta 2016.

Foto z Festivalu seniorov zo dňa 27.09.2019

Festival seniorov 2019