Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny organizuje Mesto Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom v nedeľu 19.05.2019 Deň rodiny 2019.  Je to už druhý ročník, minulý rok sa ho v Budatínskom parku zúčastnilo  viac ako 3000 ľudí. Cieľom tejto akcie je vo verejnom priestore vyjadriť podporu rodinám s deťmi. Rodina je základom dobre fungujúceho štátu, obce aj jej sociálnych služieb. Odbor sociálny a bytový na Mestskom úrade v Žiline sa na akcii tiež organizačne spolupodieľa.

Počas Dňa rodiny si účastníci budú môcť vychutnať kultúrno – dramatický program na pódiu, ako aj zážitkové tvorivé aktivity vyše 10 pro – rodinných organizácií, ktoré pôsobia v Žiline a okolí (napr. Návrat, Centrum včasnej intervencie, Únia materských centier a pod.). Bude možnosť sa zoznámiť s ich činnosťou a spoločne ako rodina stráviť pri aktivitách jednotlivých organizácií kvalitný čas. Za účasť na jednotlivých stanovištiach Budatínskej záhrady získajú deti malý darček.

 

Deň rodiny 2019 program