Dear all,

IOM Bratislava is organizing an Info Day for Third-Country Nationals (non-EU/EEA citizens) at the premises of the Municipal Office in Žilina on Thursday 4
December 2014.

Free counselling about residence, work, starting business in Slovakia or gaining Slovak citizenship will be provided by the representatives of the Foreign Police Department, Labour Office and Trade Licensing Office together with a lawyer from IOM Migration Information Centre.

Info Day for Migrants from Third Countries in Žilina

  • Venue: Municipal Office in Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, meeting room, ground floor
  • Date: 4 December (Thursday)
  • Time: 8:30 a.m. – 12:30 p.m.
  •  Map

 

Please forward this e-mail to anyone who might be interested. Attached see the Slovak and English versions of the information poster.

IOM


Dobrý deň,

IOM Bratislava organizuje vo štvrtok 4.12.2014 v priestoroch Mestského úradu v Žiline poradenský deň pre cudzincov z tretích krajín (mimo EÚ/EHP).

Cudzinci môžu využiť bezplatné poradenstvo o pobyte, práci, podnikaní na Slovensku alebo získaní občianstva SR. Na jednom mieste poskytnú informácie pracovníci oddelenia cudzineckej polície PZ, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a okresného úradu (odbor živnostenského podnikania) spolu s právničkou Migračného informačného centra IOM.

Poradenský deň pre cudzincov z tretích krajín v Žiline

  • Miesto: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, zasadačka, prízemie
  • Dátum: štvrtok 4.12.2014
  • Čas: 8:30 – 12:30
  • Mapa

Ak môžete, prepošlite prosím túto informáciu všetkým, ktorých by to mohlo zaujímať. V prílohe nájdete slovenskú a anglickú verziu plagátu k tejto akcii. Ak pracujete s cudzincami z tretích krajín, informujte ich prosím aj osobne.

IOM