Na Slovensku prebehne už štvrté kolo potravinovej pomoci. Potravinové balíčky budú dostávať príjemcovia dávky v hmotnej núdzi, ktorí sú registrovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Balíčky sú určené prioritne pre rodiny v hmotnej núdzi s nezaopatrenými deťmi.

V Žiline bude balíčky vydávať Diecézna charita Žilina dňa 19.05.2017 na adrese Horný Val 67/24, Žilina v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.. Ústredie práce vytvorilo pre obyvateľov Žilina – mesto zoznam 205 príjemcov, ktorí budú adresne oslovení formou listu, alebo cez SMS, a ktorým sa rozdelí 332 potravinových a 155 hygienických balíčkov. Balíček s potravinami obsahuje múku, cukor, cestoviny, ryžu, olej, konzervy, strukoviny, instantné polievky a sušené mlieko, spolu približne 13,5 kg potravín. Hygienický balíček obsahuje šampón, zubnú pastu, zubné kefky a mydlo. Počet balíčkov určených pre rodinu sa zvyšuje počtom nezaopatrených detí.

Okrem balíčkov Diecézna charita Žilina poskytne základné poradenstvo formou letáka, na ktorom sú informácie o zásadách správnej starostlivosti o chrup a poskytovaných charitných službách.

Mesto Žilina spolupracuje s Diecéznou charitou Žilina pri oslovovaní príjemcov a zabezpečení priestorov v ktorých sa balíčky budú vydávať.

Viac informácii na: www.potravinovapomoc.sk