Mesto Žilina od júna 2016 pokračuje v implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénnu sociálnu prácu na území mesta Žilina a v lokalite Bratislavskej ulice, kde žijú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením v rámci projektu zabezpečuje jeden terénny sociálny pracovník a jeden zamestnanec mesta Žilina.

V rámci skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb mesto Žilina využilo možnosť a v apríli sa zapojilo do výzvy o navýšenie počtu terénnych sociálnych pracovníkov.

Od 01.10.2017 otvorilo kanceláriu terénneho sociálneho pracovníka na Košickej 8392/2A, 010 01 Žilina.