Cieľom projektu komunitnej záhrady bolo využitie priestorov oplotenej záhrady v Dennom centre pre seniorov na Vlčincoch na Námestí Janka Borodáča s rozlohou 500 m2 a jej premeny na miesto komunitného spolunažívania – pre seniorov a ich vnúčatá, i pre rodičov a ich deti. V blízkej budove sa nachádza jedáleň pre seniorov, ktorá poskytuje obedy približne 700 seniorom a klubové priestory s priestrannou telocvičňou, kde sa stretáva každodenne okolo 300 dôchodcov a 60 rodičov s deťmi (najmä mamičky, ktoré tu mávajú pravidelné stretnutia).

„Práve na základe podnetov oboch skupín, dôchodcov a mladých rodičov, sme vytvorili návrh obnovy zanedbanej záhrady v dennom centre seniorov a jej premeny na komunitnú záhradu. Obnovený areál umožní všetkých generáciám nielen tráviť čas v príjemnom prostredí okrasnej záhrady, ale aj venovať sa športovým a voľno-časovým aktivitám. O záhradu sa budú môcť aktívne starať samotní seniori a rodičia s malými deťmi, ktorí sa takto spoločne viac spoznajú a mladší získajú cenné skúsenosti starších, čo je v dnešnej dobe veľké pozitívum,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma počas návštevy komunitnej záhrady.

Do komunitnej záhrady sa zakúpili 3 lavičky, záhradné sedenie pre 12 ľudí, hojdacie posedenie pre dospelých, dve hojdačky pre deti, mini pieskovisko a mini trampolína. Návštevníci záhrady budú mať k dispozícii aj petangové ihrisko, záhradný kroket a ruské kolky. Komunitná záhrada bude plniť aj okrasnú funkciu. Odstránili sa náletové dreviny, vybrali sa pne, zrezali sa nebezpečné konáre a odviezol sa bioodpad, prebieha ešte sadenie okrasných drevín. Zakúpená záhradná kosačka a pracovné nástroje poslúžia na ďalšie úpravy a údržbu záhrady. Výdavky na projekt, ktorý bol finančne podporený Nadačným fondom Kia Motors Slovakia a Nadáciou Orange, boli vo výške 4 000 €.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta

PontisOrangeKIA