Vedúca odboru sociálneho a bytového

Mgr. Katarína Praženicová
tel.: +421 41 7063 211
e-mail: katarina.prazenicova@zilina.sk

Referát sociálno-právnej ochrany a sociálnej pomoci

Mgr. Mária Šáleková
tel.: +421 41 7063 214, 0918/882 789
e-mail: maria.salekova@zilina.sk

Mgr. Andrea Žochňáková
tel.: +421 41 7063 214, 0918/882 789
e-mail: andrea.zochnakova@zilina.sk

Referát sociálnych služieb a ekonomiky

Mgr. Miriam Číková
tel.: +421 41 7063 212
e-mail: miriam.cikova@zilina.sk

Ing. Soňa Ondrúšková
tel.: +421 41 7063 213
e-mail: sona.ondruskova@zilina.sk

Bc. Martina Bohačiaková
tel.: +421 41 7063 212
mobil: +421 905 300 123
e-mail: martina.bohaciakova@zilina.sk

Referát opatrovateľskej služby a posudkových činností

Katarína Baliová
tel.: +421 41 7063 216
mobil: +421 905 622 992
+421 905 623 010
e-mail: katarina.baliova@zilina.sk

Mgr. Eva Bachroníková
tel.: +421 41 7063 216
mobil: +421 905 622 992
+421 905 623 010
e-mail: eva.bachronikova@zilina.sk

Mgr. Martina Tarabová
tel.: +421 41 7063 216
mobil: +421 905 622 992
+421 905 623 010
e-mail: martina.tarabova@zilina.sk

Mgr. Katarína Pekarová
tel.: +421 41 7063 216
mobil: +421 905 622 992
+421 905 623 010
e-mail: katarina.pekarova@zilina.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referát bytový

Mgr. Michaela Petríková
tel.: +421 41 7063 253
e-mail: michaela.petrikova@zilina.sk

Ing. Ivana Vaňková
tel.: +421 41 7063 203
e-mail: ivana.vankova@zilina.sk

Mária Škulcová
tel.: +421 41 7063 203
e-mail: maria.skulcova@zilina.sk

Bc. Patrícia Pálešová
tel.: +421 41 7063 253
e-mail: patricia.palesova@zilina.sk