Existuje veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy  ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám. Také sú ženy v očiach detí a v očiach všetkých mužov a manželov. Medzinárodný deň žien máme v pamäti ako deň, keď sa okrem symbolických darčekov rozdávali aj karafiáty.
Tento pekný sviatok si pripomenuli aj členovia Denného centra A. Kmeťa a všetkým prítomným ženám popriali všetko dobré a darovali kvet – symbol lásky, nádeje a úcty. Všetci si spoločne posedeli pri príjemnej hudbe a malom občerstvení.

,,Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky…“