Slávnostné otvorenie presťahovaného Denného centra pre seniorov z Horného valu sa uskutočnilo v nových priestoroch na Ulici Andreja Kmeťa v pondelok 22. apríla 2013 za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu. Denné centrum pre seniorov bolo presťahované z priestorov na Hornom vale najmä z dôvodov nevyhovujúcich interiérových priestorov, čo obmedzovalo nielen klubovú činnosť, ale aj výdaj stravy.

„Veľmi ma teší, že do užívania našim seniorom odovzdávame tak krásne priestory, ktoré im spríjemnia trávenie ich voľného času. Verím, že v tomto pokojnom mieste v centre mesta nájdu inšpiráciu, ktorá sa odzrkadlí v ich plnohodnotnom kultúrno-spoločenskom vyžití v rámci bohatej klubovej činnosti,“ s radosťou skonštatoval primátor mesta Žilina Igor Choma.

Nové priestory na Ulici Andreja Kmeťa budú naďalej slúžiť pre klubovú činnosť a výdaj stravy pre seniorov. Žilinskí seniori budú mať možnosť rozšírenia voľno-časových a záujmových aktivít, ktoré boli doteraz obmedzené nedostatočným priestorom bývalého zariadenia. V nových priestoroch vznikol väčší priestor aj pre výdaj stravy. Ďalšou z výhod nového zariadenia je, že môže súbežne prebiehať klubová činnosť s výdajom stravy, pretože priestory sú oddelené. Veľkým prínosom nového denného centra je záhrada s možnosťou vonkajších aktivít a relaxovania seniorov. Vďaka umiestneniu denného centra na Ulici Andreja Kmeťa sa zlepšila jeho dostupnosť pre seniorov z mestských častí Zástranie, Zádubnie, Brodno. K budove je zároveň ľahký prístup autom, v prípade potreby až do dvora zariadenia. Mesto Žilina vynaložilo na rekonštrukciu budovy približne 45 000,- €.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta