V júli tohto roku začalo mesto Žilina implementovať “Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach” prostredníctvom, ktorého je zabezpečený výkon a poskytovanie sociálnych služieb marginalizovaným skupinám obyvateľov mesta Žilina a to najmä v lokalite Bratislavskej ulice. Cieľom národného projektu terénnej sociálnej práce je zabezpečiť efektívny spôsob podpory výkonu TSP v obciach. Projekt bol podporený Fondom sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach trvá do októbra 2015.

 …..