Mesto Žilina predstavuje Nadáciu Mesta Žilina, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline a do registra nadácií bola zapísaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/1167 dňa 30. októbra 2017.

Verejnoprospešný účel, ktorý bude nadácia podporovať je pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.

Bližšie informácie o nadácii získate na stránke: Nadácia Mesta Žilina