Zamestnanci Mestského úradu sa aj tento rok zapojili do akcie “Naše Mesto 2013” organizovanou Nadáciou Pontis a skupinou firiem ENGAGE. Za výdatnej podpory zamestnancov KIA Motors Slovakia, s.r.o., Stredoslovenskej energetiky, a.s. a dobrovoľníkov z radov rodičov a ich rodinných príslušníkov sa podarilo vykonať veľké množstvo záslužnej práce pre detičky navštevujúce mestské detské jasle na Puškinovej ulici a Veľkej Okružnej. Všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu ďakujeme.

….….

….….

….….

….….