Výber zákonov týkajúcich sa sociálnej oblasti SR:

Nariadenia vlády Slovenskej republiky, opatrenia a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina: ..