Starobné poistenie ako poistenie slúži na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,

Zo starobného poistenia sa poskytujú tieto dôchodcovské dávky:

Invalidné poistenie ako poistenie slúži pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Z invalidného poistenia sa poskytujú tieto dávky:

Príplatok k dôchodku: