Mesto Žilina oznamuje prijímateľom sociálnej služby, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, začína dňa 08.06.2020 poskytovať stravovanie v zariadeniach:
Jedáleň, Námestie J .Borodáča 1138/1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 01 Žilina.
(Výdajňa stravy A. Kmeťa zostáva do odvolania uzatvorená. Stravníci môžu využiť poskytnutie sociálnej služby v Jedálni, Lichardová 44, Žilina.)
Ďalšie informácie v priloženom linku :

Oznam – otvorenie Jedálne pre dôchodcov