Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 12 / 35

Výročná členská schôdza v Dennom centre Bytčica


1. februára 2017

Členovia Denného centra Bytčica, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa dňa 25.01.2017 stretli na výročnej členskej schôdzi. Cieľom programu výročnej členskej schôdze bolo zhodnotenie činností za uplynulý rok 2016 a zároveň plánovanie činností na rok 2017. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 132 členov Denného centra Bytčica. Záujem o sociálne služby v dennom centre je vysoký a nových
Čítať ďalej »

Rada seniorov praje veselé Vianoce


22. decembra 2016

Najkrajšie sviatky roka sú tu! Vianoce, čas pokoja a lásky. Predvianočné obdobie sa vlastne začína zapálením prvej sviečky na adventnom venci. Na Vianoce v domácnosti rozvoniavajú koláčiky a medovníky pečené s láskou. Vianočný stromček v obývačke svieti pestrými farbami a na Štedrý večer je pod ním veľa darčekov, ktoré potešia každú ľudskú dušu. V izbe
Čítať ďalej »

Nové web stránky detských jaslí mesta Žilina


22. decembra 2016

Detské jasle sú účelovým zariadením, v ktorých je zabezpečená starostlivosť pre deti od 1 roka veku do 3 rokov veku dieťaťa. Starostlivosť je poskytovaná v záujme všestranného fyzického a psychického vývoja dieťaťa pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa. Práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové zvláštnosti dieťaťa. Cieľom je vytvárať príjemné prostredie stimulujúce telesný
Čítať ďalej »

Mikuláš navštívil seniorov v zariadení ÚSMEV


21. decembra 2016

Rok prešiel a v zariadení pre seniorov ÚSMEV sa všetci obyvatelia na chvíľočku vrátili do detských čias. Dňa 6. decembra 2016 v popoludňajších hodinách zavítal do zariadenia za doprovodu harmoniky Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi porozdávali všetkým obyvateľom sladkosti a nezabudol ani na chorých a ležiacich, ktorých bol taktiež obdarovať na ich izbách. Okrem sladkostí
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2023. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia