Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 28 / 35

Príďte k nám a staňte sa ADRA dobrovoľníkom!


13. augusta 2013

ADRA je nezávislá rozvojová a humanitárna agentúra založená na účely individuálneho a komunitného rozvoja. ADRA vytvára príležitosti, šíri nádej  a podporuje rozvoj ľudí. Každý deň buduje kapacity komunít a mení životy. Príďte k nám a staňte sa ADRA dobrovoľníkom! Dajte ďalší zmysel Vášmu životu. Je veľa ľudí, ktorí Vás potrebujú. Nepochybujte o tom, či ste ten
Čítať ďalej »

Dotazník – poskytovatelia sociálnych služieb


6. augusta 2013

Vážení poskytovatelia sociálnych služieb, spolupracovníci KPSS, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka určeného pre poskytovateľov sociálnych služieb v meste Žilina. Cieľom dotazníkového šetrenia je komplexne “zmapovať” poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Žilina. Vyplnený dotazník posielajte elektronicky na adresu martin.brnak@zilina.sk, alebo osobne prípadne poštovým doručovateľom na adresu Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu
Čítať ďalej »

Pozvánka na pracovné stretnutie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žiliny na roky 2014-2018


6. augusta 2013

Dňa 13.08.2013 o 13.00 hod. sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline v zasadačke č. d. 104 na 1. poschodí, uskutoční pracovné stretnutie komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018. Vítaní sú všetci občania, ktorí majú záujem svojimi návrhmi, pripomienkami alebo podnetmi zapojiť sa do tvorby uvedeného dokumentu. Pozvánka na stretnutie pracovných skupín Komunitného
Čítať ďalej »

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Úsmev preberá Mesto


1. augusta 2013

Mesto Žilina sa od 1. augusta stalo zriaďovateľom zariadenia „Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“, ktoré sa nachádza na Osikovej ulici 26 na sídlisku Solinky. Doterajším zriaďovateľom bol Žilinský samosprávny kraj. V zariadení budú aj po zmene zriaďovateľa naďalej poskytované sociálne služby, pobytovou formou pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2024. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia