Mesto Žilina chce úprimne poďakovať spoločnosti ,,Ovocie a zelenia u tučného kocúra” za sponzorský dar – vitamíny v podobe 100 kg krásnych a  voňavých jabĺčok. Týmto potešili ľudí z rôznych zariadení v rámci mesta Žilina.

Mesto Žilina zároveň ďakuje Penziónu JÁNOŠÍKOV DVOR Zázrivá za dodanie 30 kusov matracov, ktoré poslúžia osobám a rodinám v ťažkej sociálnej situácii.

Za všetkých Vám patrí  – ĎAKUJEME.

Poďakovanie

Foto 1.jpg