Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava (IOM) organizuje 10. mája 2013 v priestoroch Mestského úradu v Žiline poradenský deň One-Stop Shop (EN) pre cudzincov z tretích krajín. Cudzinci budú môcť využiť bezplatné poradenstvo, ktoré im na jednom mieste poskytnú príslušníci oddelení cudzineckej polície; pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny; oddelení štátneho občianstva a matrík a právni konzultanti z Migračného informačného centra IOM.

Poradenský deň v Žiline
Miesto: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, zasadačka na prízemí, mapa
Dátum: piatok 10. 05. 2013 v čase od: 8:30 do: 12:30 hod.