Mesto Žilina pozýva na pracovné stretnutie/verejnú diskusiu k vypracovaniu strategického materiálu ,,Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019-2023, ktoré sa uskutoční dňa 28. mája 2018 o 9.00 hodine v priestoroch malej zasadacej miestnosti na prízemí budovy Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1.
Viď pozvánka na webovej stránke mesta.

Pozvánka KPSS