Dňa 29.07.201313.00 hod. sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline zasadačke č. d. 104 na 1. poschodí, uskutoční úvodné stretnutie komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018. Vítaní sú všetci občania, ktorí majú záujem svojimi návrhmi, pripomienkami alebo podnetmi zapojiť sa do tvorby uvedeného dokumentu.

Pozvánka na stretnutie pracovných skupín Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žiliny na roky 2014-2018

    S úctou

………………………………………………………………….Mgr. Iveta Medveďová v. r.
……………………………………………………..  vedúca odboru sociálneho a zdravotného