Projekt “Prázdninové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia” nadväzuje na predchádzajúcu činnosť NC na Bratislavskej ulici v Žiline. Počas obdobia letných prázdnin deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemajú možnosť venovať sa záujmovým aktivitám. Predkladaný projekt umožní deťom aj v doobedných hodinách venovať sa počas prázdnin 3 krát do týždňa záujmovým aktivitám – športu, tancu a v prípade nepriaznivého počasia kresleniu, stolnému tenisu a podobne. Predpokladáme účasť približne 60 detí, na jednej aktivite okolo 15. Projekt umožní deťom a mladým ľuďom zabezpečiť v doobedných hodinách pravidelnú zaujímavú a podnetnú činnosť v bezpečnom prostredí a rozvíjať vlastné schopnosti, zručnosti ako aj povedomie v danej lokalite. Projekt podporila Nadácia Orange a realizuje ho Občianske združenie Kumakokra v spolupráci s Mestom Žilina.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre predajcov Nadácie Orange.“