Mesto Žilina – komunitné centrum sa zapojilo do projektu ,,Bezpečne v komunite – Bezpečne doma“, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu Kooperativa a.s. v rámci grantového programu od mesiaca január 2017 do mesiaca august 2017.

Cieľom projektu je zmysluplné využívanie voľného času školákov, ale aj detí predškolského veku. Voľnočasové aktivity prebiehajú prevažne v komunitnom centre, kde deti môžu svoju kreativitu prejaviť v rôznych ručných prácach. Aktivity sú vždy zamerané na inú tému. Deti vedú štyri lektorky – mamy z lokality Bratislavskej ulice. V súčasnosti sa pripravujú aktivity na dopravnom ihrisku na Vlčincoch.

V dňoch 26. – 28. apríla 2017 sa koná v komunitnom centre ,,Jarná zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi“. Zbierku koordinuje Nadácia Pontis a tento rok je to v spolupráci s firmami v skupine Business Leaders Forum a s firmami v pracovnej skupine Firemne dobrovoľníctvo. V skupine je množstvo firiem, ktoré sa do zbierok zapájali po minulé roky, ale aj spoločnosti, ktoré sú v zbierke nováčikmi. Zo zbierky sa bude ľuďom v núdzi odovzdávať šatstvo pre deti ale aj dospelých, textil do domácnosti, kuchynské pomôcky, drogéria, školské, športové a vzdelávacie pomôcky.

Dňa 08.03.2017 prebehlo ďalšie odovzdávanie potravinovej a materiálnej pomoci. Terénny sociálny pracovník a zamestnanec mesta Žilina asistovali pri odovzdávaní balíčkov potravinovej pomoci v lokalite Bratislavskej ulice.