Pohybová aktivita podporuje prirodzený vývin organizmu a zvyšuje pohybovú výkonnosť človeka. Veľký význam má pre vekovú skupinu nad 55 rokov, pretože bráni predčasnému starnutiu, zlepšuje zdravotný stav, zvyšuje obranyschopnosť organizmu, znižuje stres, napätie, zlepšuje náladu, spánok a organizmu dodáva životnú energiu.

Rada seniorov mesta Žilina v spolupráci s mestom Žilina, Žilinským mládežníckym parlamentom a Spojenou školou, Hlavná 2, Žilina – Bytčica pripravujú I. ročník športového podujatia pod názvom ,,Športový viacboj seniorov“, ktorý sa bude konať v priestoroch Denného centra Bytčica dňa 15.06.2018 v čase od 8.30 hod.
Športový viacboj seniorov 2018