Dňa 21.06.2017 Denné centrum v Strážove zorganizovalo turnaj v kolkoch, ktorého sa zúčastnili Denné centrum A. Kmeťa, Denné centrum na Vlčincoch a Denné centrum Bytčica. Všetky spomínané denné centrá sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Týmto podujatím sa odštartoval I. ročník súťaže o putovný pohár pre víťazné denné centrum. Aktívna účasť členov denných centier a skvelá nálada potvrdili, že takéto akcie pre seniorov sú prospešné nielen na udržanie ich fyzickej kondície, ale aj na stretávanie a vzájomnú komunikáciu. Akciu prišiel podporiť aj poslanec pán Branislav Delinčák. Turnaj prebiehal v duchu hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

Turnaj v kolkoch