Oznamujeme stravníkom, že od 15.06.2020 sa budú vydávať obedy už aj vo
Výdajni stravy – A. Kmeťa 38, Žilina.
Strava sa bude vydávať zatiaľ len do prinesených obedárov.
Stravné lístky sa budú raziť dňa 12.06.2020,
v čase od 11:30 hod. – do 12:00 hod., v priestoroch Výdajne stravy – A. Kmeťa 38, Žilina.

Predaj stravných lístkov na mesiac – júl 2020 (počet lístkov 23 ks):
• Štvrtok 18.06.2020 – Jedáleň Lichardova – 8.30 hod. – 11.30 hod.
• Streda 24.06.2020 – Jedáleň Lichardova – 9.00 hod. – 11.00 hod.
• Utorok 23.06.2020 – Výdajňa stravy A. Kmeťa – 10.00 hod. – 12.00 hod.
• Streda 17.06.2020 – Jedáleň Nám.J.Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
• Piatok 19.06.2020 – Jedáleň Nám.J.Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00 hod.
• Pondelok 22.06.2020 – Jedáleň Nám.J.Borodáča/Vlčince – 8.00 hod. – 11.00hod.
• Štvrtok 25.06.2020 – Jedáleň Nám.J.Borodáča/Vlčince – 8.30 hod. – 11.00 hod.