Dňa 10.03.2017 sa stretlo 52 členov Denného centra v Strážove, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, na výročnej členskej schôdzi. Zišli sa, aby zhodnotili spoločné aktivity za rok 2016 a tešili sa na nové, ktoré ich čakajú v roku 2017. Priemerný vek členov denného centra je pomerne vysoký, a preto je veľmi potešujúce, že o sociálne služby a rôzne aktivity v dennom centre je záujem, čo potvrdil príchod ďalších nových 13 mladších seniorov.