Zamestnanci KIA Motors Slovakia s.r.o. dňa 18.04.2013 odovzdali pracovníkom nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu „Na predmestí“ v poradí už tretiu materiálnu zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi a v ťažkej životnej situácií. Spoločnosť KIA Motors Slovakia sa týmto zapojila do materiálnej zbierky, ktorú zorganizovala Nadácia Pontis v spolupráci s firmami združených v skupine Engage. Zamestnanci KIA Motors prispeli pre klientov centra najmä oblečením, obuvou, školskými potrebami, ale aj zariadením do kuchyne ako napr. mikrovlnnou rúrou a i.

Rodiny si darované veci vyzdvihli v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu „Na predmestí“ za asistencie terénnych sociálnych pracovníkov.

………… .