Na stránke sa pracuje

Kapacita zariadenia: 55 detí

Kontakt:
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Puškinova 14
010 01 Žilina
Zobraziť mapu…

Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Repkovská
tel. č.: +421 41 723 24 32
e-mail: jaslepuskinova@gmail.com
web: www.jaslepuskinova.zilina.sk

Fotogaléria

Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku