Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení KPSS mesta Žilina 2019-2023 – 1 rok obdobia

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 – 2023

Mesto Žilina pozýva na verejnú diskusiu/ pracovné stretnutie k príprave aktuálneho strategického dokumentu ,,Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2019-2023“, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2019 o 14.00 v Malej zasadačke Mestského úradu. Vaše pripomienky k obsahu pracovnej verzie Komunitného plánu môžete zasielať do 21.3.2019 na Odbor sociálny a bytový MsÚ p. Číkovej, na e-mailovú adresu: miriam.cikova@zilina.sk
Pracovná verzia tu: KPSS Mesto Žilina 2019_2023 aktuálny

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb
KPSS 2014_2018 hodnotenie

Prvé stretnutie: máj 2018
Zápisnica z pracovného stretnutia KPSS 2019_2023

Dotazníkový prieskum k tvorbe komunitného plánu

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina – Formuláre Google

Prvé stretnutie pracovných skupín: 12.06.2018
Pozvánka na stretnutie pracovných skupín a občanov mesta Žilina

Podnety k vypracovaniu KPSS

Zápisnice z I. pracovného stretnutia pracovných skupín:
Zápisnica z pracovného stretnutia pracovnej skupiny Rodina a detiKPSS 2019_2023 z 12_6_2018
Zápisnica z pracovného stretnutia pracovnej skupiny OOSV KPSS 2019_2023 z 12_6_2018
Zápisnica z pracovného stretnutia pracovnej skupiny SenioriKPSS 2019_2023 z 12_6_2018
Zápisnica z pracovného stretnutia pracovnej skupiny ZŤP KPSS2019_2023 z 12_6_2018

Zápisnice z II. pracovného stretnutia pracovných skupín:
Zápisnica z pracovného stretnutia pracovnej skupiny OOSV KPSS 2019_2023 z 27_6_2018
Zápisnica z pracovného stretnutia pracovnej skupinyRodina a detiKPSS 2019_2023 z 27_6_2018
Zápisnica z pracovného stretnutia pracovnej skupiny ZŤP KPSS2019_2023 z 27_6_2018
Zápisnica z pracovného stretnutia pracovnej skupinySenioriKPSS 2019_2023 zo 4 7_2018