Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 17 / 35

Oznam


12. januára 2016

Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový Vám oznamuje, že od 18.01.2016 bude zariadenie Denného centra – ul. A. Kmeťa 38, Žilina z dôvodu rekonštrukcie plynovej kotolne dočasne zatvorené. Členovia DC A. Kmeťa môžu v čase dočasného zatvorenia navštevovať DC Nám. J. Borodáča alebo  DC v Strážove. Stravníci, ktorí majú zakúpené stravné lístky sa môžu stravovať v Jedálni na
Čítať ďalej »

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2016


21. decembra 2015

Nech vianočný čas prinesie do Vášho domova rodinnú pohodu a štedrosť. Nech naplní Vaše srdcia pokojom a láskou a do nového roka nech vykročíte úspešne a s radosťou. Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2016 želá kolektív odboru sociálneho  a bytového    

Komunitné centrum ul. Bratislavská 8612, Žilina


15. decembra 2015

V roku 2011 otvorilo mesto Žilina v lokalite Bratislavskej ulice Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu „Na predmestí“. Výstavba centra bola finančne podporená z dotačnej schémy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2010 a z prostriedkov mesta Žilina. V roku 2014 sa Nízkoprahové centrum transformovalo na Komunitné centrum (ďalej len ,,KC“). KC v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
Čítať ďalej »

Festival seniorov


21. septembra 2015

Mesto Žilina spolu s Radou seniorov mesta Žilina a Senior klubom Priatelia Vás pozývajú na Festival seniorov, ktorý sa bude konať na Mariánskom námestí v piatok 25. septembra 2015. Na festivale vystúpia tanečné, hudobné a spevácke súbory nielen zo Žiliny, ale aj z iných miest. Prostredníctvom hudby, spevu, tanca, ľudových krojov, výstavy ručných prác a tradičnej kuchyne starých mám
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2022. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia