Mesto Žilina pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020. Pripravili sme pre Vás dotazník, ktorého vyplnením sa aj vy môžete aktívne zúčastniť plánovania budúceho rozvoja mesta. Názory občanov nášho mesta sú pre nás veľmi dôležité. Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka:

Vážení občania,

Mesto Žilina pripravuje aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Týmto základným dokumentom sa bude riadiť rozvoj mesta Žilina v najbližších rokoch a zároveň je to dokument, na základe ktorého sa mesto a všetky subjekty v ňom (vrátane podnikateľských) môžu uchádzať o granty a inú pomoc z Európskej únie.

Vaše názory sú pre nás dôležité. Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka. Jeho vyplnením pomôžete lepšiemu spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina (PHSR). Vyplnenie Vám nezaberie veľa času.

Dotazník bude prístupný do 30. apríla 2013.

Ďakujem za vašu ochotu.
Riešiteľský tím PHSR mesta Žilina