Sprievodca (nie len) sociálnymi službami v meste Žilina

Strana 11 / 35

Priemerné bežné výdavky/príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú mestom Žilina v roku 2016


2. marca 2017

Mesto Žilina v rozsahu svojej samosprávnej pôsobnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v roku 2016 poskytovalo resp. zabezpečovalo pre fyzické osoby, v nepriaznivej sociálnej situácií z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku sociálne služby: opatrovateľská
Čítať ďalej »

Zbierka „Primátorského punču“ opäť poslúži na dobročinné účely


13. februára 2017

Žilinčania, zamestnanci Mestského úradu v Žiline a primátor Igor Choma prispeli svojou dobročinnosťou k zlepšeniu vybavenosti Detských jaslí Veľká okružná a Jedálne na Lichardovej ulici. V predvianočnom období od 19. decembra do 23. decembra 2016 sa na Vianočných trhoch konala dobročinná akcia s názvom „Primátorský punč“, ktorá priniesla výťažok 1 367,38 eura. Okrem punču prispeli
Čítať ďalej »

Zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina


13. februára 2017

Členovia Rady seniorov mesta Žilina sa dňa 06.02.2017 stretli na zasadnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Radnice mesta Žilina. Cieľom programu zasadnutia boli voľby komisií mandátovej, volebnej, návrhovej, voľba Rady seniorov mesta Žilina na 2. volebné obdobie a zároveň plánovanie činností na rok 2017. Pozvanie na zasadnutie Rady seniorov prijal primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma, vedúca
Čítať ďalej »

Bezplatná služba Online tlmočník


9. februára 2017

Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií.
Čítať ďalej »


Powered by WordPress | Mesto Žilina 2023. Všetky práva vyhradené. Stránky majú len informatívny charakter | webhosting:MaM multimedia