Počas septembra pokračovala distribúcia potravinovej pomoci v rámci Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci. Diecézna charita Žilina odovzdala 1721 potravinových balíkov v 6 okresoch – Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Ilava, Martin a Turčianske Teplice. Počet všetkých príjemcov dosiahol takmer 1000. Najviac balíkov bolo rozdaných v okrese Martin. Najviac prijímateľov bolo v okrese Žilina. V tomto roku v mesiaci november prebehne ešte jedno kolo distribúcie. V meste Žilina budú balíčky rozdávané 170-tim prijímateľom podľa zoznamu z UPSVaR, pre ktorých je určených 283 balíčkov. Príjemcovia dostanú aj leták so zdravými a nezdravými spôsobmi prípravy jedál, na základe čoho si budú môcť zvoliť lepšiu kvalitu stravovania a tým predchádzať rôznym ochoreniam. Diecézna charita sa často stretáva s pozitívnym ohlasom od príjemcov potravinovej pomoci.