Detské jasle Veľká Okružná 82, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku. V zariadení detských jaslí je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou – očnou. Starostlivosť v zariadení detských jaslí sa poskytuje dieťaťu, ktorého rodičia/zákonní zástupcovia vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú na strednej, vysokej škole (dennou formou štúdia). Starostlivosť v zariadení detských jaslí zabezpečuje odborný personál. Interiér aj exteriér detských jaslí je z hľadiska potrieb a bezpečnosti upravený a prispôsobený malým jasličkárom. Mesto Žilina vynakladá nemalé prostriedky na revitalizáciu a obnovu detských jaslí.

V noci neznámi vandali zdevastovali exteriér detských jaslí. Polámali lavičky, zničili preliezky natoľko, že deti kvôli bezpečnosti musia tieto krásne slnečné dni tráviť v interiéri detských jaslí.

Prípadom sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní.