V rámci dlhoročnej spolupráce partnerských miest mesta Žilina sa aj v tomto roku konalo priateľské stretnutie členov žilinského klubu seniorov so seniormi v mestskej časti Praha 15.

Mestská časť Praha 15, ktorá je žilinským partnerským mestom, hostila pri príležitosti Dňa seniorov 17. mája 2017 tanečníčky zo žilinského klubu seniorov – Žilinské Babenky. Žilinské Babenky pod vedením pani Márie Zagátovej a zástupcovia odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline navštívili priestory Domova s opatrovateľskou službou v Mestskej časti Praha 15 a osobne sa stretli s miestnymi seniormi. Priebeh celého dňa sprevádzalo príjemné horúce počasie, na záver ktorého členky klubu seniorov vystúpili a vyčarili tým úsmev na tvári tak seniorom ako ich rodinným príslušníkom.

Za reprezentáciu mesta Žilina v partnerskom meste Praha 15 im patrí veľké poďakovanie.