Dňa 22.01.2018 sa konala akcia SENIOR ROKA. Podujatie, sa v tomto roku uskutočnilo už po 12 krát a má svoju tradíciu.
Záštitu na podujatím prevzali poprední predstavitelia vlády a inštitúcií, čo svedčí o výnimočnosti tohto podujatia a osobností, ktorým titul – SENIOR ROKA bol udelený. Cieľom je poďakovať tým, ktorí pomáhajú iným napriek svojmu veku, často chorobe a nie je im ľahostajný život a problémy ľudí žijúcich okolo nich. Chcú zlepšiť, zmeniť svet, urobiť život lepším, krajším. Prinášajú iným radosť a pohodu, rozdávajú lásku, milé a povzbudivé slová. Ich príklad je neoceniteľným zdrojom múdrosti a životných skúsenosti a preto je potrebné vyzdvihnúť prínos seniorov pre celú spoločnosť.
Mesto Žilina blahoželá pani Márii Tamášiovej, ktorá je jednou z nominovaných a aj ocenených obyvateľov nášho mesta.
Pani Mária Tamášiová je vedúcou “Senior Klubu Priatelia” a Country klubu RUTY-ŠUTY. Celý svoj voľný čas venuje svojim rovesníkom. Pripravuje rôzne aktivity a  obohacuje život často osamelým ľuďom. Okrem klubovej činnosti navštevuje  zariadenia  sociálnych služieb, kde ich klientov potešia programom, milým slovom a odovzdajú malé darčeky. Pre týchto často osamelých a chorých ľudí to má neoceniteľný význam.
So svojimi priateľmi sa pani Mária Tamášiová venuje dobrovoľníckej činnosti predovšetkým v oblasti citovej podpory seniorov i zdravotne znevýhodnených ľudí. Svojím empatickým a veľmi ľudským prístupom pomáha prekonávať ich ťažké životné prekážky a samotu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov  bola pani Mária Tamášiová ocenená zvláštnou cenou „Pevné srdce“ a za nezištnú pomoc iným bola ocenená Národným dobrovoľníckym centrom.